OBS!
Sortimentet består från och med nu endast av de artiklar som finns kvar i vårt lager.
Vår målsättning är att löpande plocka bort de artiklar som sålts slut, men detta kan i förekommande fall klicka.
Därför vill vi uppmana beställare som avser att använda förskottsbetalning att avvakta leveransbesked från oss innan inbetalning sker.
Leveransvillkor i övrigt gäller som tidigare.

(Se www.silvergran.com för mer info om anledningen till ovanstående)

OBS!